Slovenská spoločnosť patológov (SSP)
www.spolocnostpatologov.skSSP - Slovenská spoločnosť patológov

Zápisnice

2023

Adobe Acrobat dokument Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie SSP SLS dňa 11.1.2023 (pdf)
Adobe Acrobat dokument Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie Slovenská divízia IAP (SD-IAP) Slovenskej spoločnosti patológov SLS dňa 11.1.2023 (pdf)
Adobe Acrobat dokument Zápisnica zo zasadnutia výborov SSP - SLS a SD-IAP dňa 20.1.2023 (pdf)

2021

MS Word dokument Zápisnica zo spoločného zasadania výboru SSP - SLS a SDIAP – SLS dňa 16.9.2021 (docx)

2019

MS Word dokument Zápisnica zo spoločného zasadania výboru SSP - SLS a SDIAP – SLS dňa 17.1.2019 (docx)
Adobe Acrobat dokument Zápisnica zo spoločného zasadania výboru SSP - SLS a SDIAP – SLS dňa 28.6.2019 (pdf)

2014

MS Word dokument Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej spoločnosti patológov SLS dňa 20.6.2014 počas konania Letného bioptického seminára patológov v Senci
(doc, 55kB)
Adobe Acrobat dokument Volebná zápisnica 27.10.2014
(pdf, 4.9MB)
MS Word dokument Zápisnica zo zasadania výboru SSP dňa 14.11.2014
(doc, 55kB)
MS Word dokument Zápisnica zo zasadania novozvoleného Výboru SSP dňa 14.11.2014
(doc, 55kB)

2013

MS Word dokument Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej spoločnosti patológov SLS dňa 21.6.2013 počas konania Zjazdu Českých a Slovenských patológov v Senci
(doc, 47kB)
MS Word dokument Zápisnica (25.10.2013)
(docx, 19kB)

2012

MS Word dokument Odborné usmernenie SSP pre vykazovanie výkonov
(docx, 28kB)
MS Word dokument Zápisnica č. 6 (19.9.2012)
(doc, 49kB)
MS Word dokument Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej spoločnosti patológov SLS dňa 9.11.2012 na Martinskom bioptickom seminári v Lúčkach.
(doc, 18kB)

2011

MS Word dokument Zápisnica č. 3 (18.2.2011)
(doc, 38kB)
MS Word dokument Zápisnica č. 4 (10.6.2011)
(doc, 46kB)
MS Word dokument Zápisnica z Plenárnej schôdze Slovenskej spoločnosti patológov SLS (10.6.2011)
(doc, 33kB)

2010

MS Word dokument Zápisnica č. 1 (5.11.2010)
(doc, 34kB)
MS Word dokument Zápisnica č. 2 (5.11.2010)
(doc, 32kB)