Slovenská spoločnosť patológov (SSP)
www.spolocnostpatologov.skSSP - Slovenská spoločnosť patológov

Kontakt

Email: sidlova@cytopathos.sk
MUDr. Henrieta Šidlová, PhD.