Slovenská spoločnosť patológov (SSP)
www.spolocnostpatologov.skSSP - Slovenská spoločnosť patológov

Aktuality

Bienále v onkopatológii II.
30. mája 2024, Bratislava
Letný sklíčkový bioptický seminár SD-IAP SSPSLS
31. mája 2024, Bratislava

Pozvánka

Registrácia a informácie na https://onkopat.sk/

9. Bioptický deň
22. 3. 2024, Bratislava

Slide Center Skeny preparátov
(jméno: slide, heslo: seminar)

Adobe Acrobat dokument Program

Registrácia na www.medirexgroupacademy.sk

Pannonia - Možnosť uhradiť náklady na ubytovanie a registráciu pre dvoch zástupcov z našej spoločnosti

Adobe Acrobat dokument Ponuka

XXIX. Martinský bioptický seminár SD-IAP
10. - 11. 11. 2023, Martin

Aktuálne:

Prezentácie seminárnych prípadov

Letný sklíčkový seminár SD-IAP
a Minisymposium "Nádory kostí. Update 2023"

29. – 30. 6. 2023, Modra

Aktuálne:

Prístup iba s heslom Súbory prednášok a prezentácie seminárnych prípadov

Metodický pokyn pre hlásenie pacientov do Národného onkologického registra Slovenskej republiky pre nový typ hlásenia v platnosti od roku 2023

Adobe Acrobat dokument Metodický pokyn NOR

Zápisnica zo spoločného zasadnutia výborov SSP - SLS a SDIAP – SLS

Adobe Acrobat dokument Zápisnica zo dňa 20.1.2023

Roche akadémia vzdelávania Beyond medicine pre mladých patológov

Firma Roche organizuje a sponzoruje vzdelavaci program pre mladych patologov a onkologov Roche akadémia vzdelávania Beyond medicine. Zacne od Novembra 2022.

Zámerom vzdelávacieho programu Beyond medicine je vzdelávať v oblastiach týkajúcich sa lekárov nad rámec medicíny a špecializácie. Rolu lekára vnímame komplexne nie len ako osobu sprevádzajúcu pacienta počas liečby, ale aj ako kľúčový hlas pri zmenách a nastavení systému zdravotnej starostlivosti. Program je zostavený formou online aj osobných prednášok, kde sa jeho účastníci dozvedia informácie ohľadom klinických štúdií a zapojenia sa do nich, o grantoch, zákonoch, procese úhrady, oboznámia sa s procesom prípravy publikácií a tiež budú mať možnosť zlepšiť svoje prezentačné schopnosti a komunikačné zručnosti s pacientom.


MS Word dokument Program
ESP Pathology Progress Test 2021 - Updated dates

Letter  •  Banner
Skríningové onkologické programy na Slovensku
Správa za rok 2020

Adobe Acrobat dokument Ročenka
COVID-19 Pľúcna patológia
Adobe Acrobat dokument COVID_19 Pľúca.pdf
Správa od vice-prezidenta SSP L. Planka o aktivitách ESP
Adobe Acrobat dokument ESP Newsletter - Spring 2020
Žiadosť o zoznam diagnóz
Adobe Acrobat dokument Korešpondencia
MUDr. Miroslava Ondrkalová (Odbor zdravotnej starostlivosti, Sekcia zdravia)
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. (HO MZ SR pre odbor patologická anatómia)
Odborné usmernenie MZ SR o skríningu Ca cervixu
Adobe Acrobat dokument Vestník MZ SR 43-52/2019
Archivácia/registratúra v odbore patologická anatómia
Návrh prijatý na poslednom zasadnutí Výboru SSP v Lúčkach 25.10.2019 - možno ho pripomienkovať na adresu členov Výboru.
MS Word dokument Návrh
International Collaboration on Cancer Reporting
Ms Word dokument Invitation
CGB laboratoř a.s. Ostrava, přijme lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru patologie
Ms Word dokument Inzerát
List hlavného odborníka MZSR pre odbor patologická anatómia do VZP a odpoved
Adobe Acrobat dokument List
Adobe Acrobat dokument Odpoved
Zasielanie e-hlásení bioptickej diagnostiky malígnych nádorových ochorení a prekanceróz do Národného onkologického registra Národného centra zdravotníckych informácií SR
MS Word dokument Metodický pokyn HO hlásenia do NOR
Nabídka pracovní pozice pro patologa ve výzkumném centru AV ČR v blízkosti Prahy
MS Word dokument Inzerát
Pathology Specialist
Adobe Acrobat dokument Inzerát
FN Olomouc přijme lékaře/lékařku Ústavu klinické a molekulární patologie
MS Word dokument Inzerát
Dôležité:
Onkologické hlásenia
Adobe Acrobat dokument Podrobnosti
Společnost českých patologů - standardy, postupy, doporučení
http://www.patologie.info/standardy.php
Komunikacia so SLS
Adobe Acrobat dokument Príloha 1 (pdf, 218kB)
Adobe Acrobat dokument Príloha 2 (pdf, 456kB)
Adobe Acrobat dokument Príloha 3 (pdf, 347kB)
Adobe Acrobat dokument Príloha 4 (pdf, 392kB)
Membersip of The European Network of Gastrointestinal Pathology
Adobe Acrobat dokument ENGIP Invitation (pdf, 52kB)
Adobe Acrobat dokument ENGIP Flyer August 2012 (pdf, 101kB)
Adobe Acrobat dokument ENGIP Map November 2012 (pdf, 41kB)
Členstvo v Európskej spoločnosti patológov (ESP)
Logo ESP

Dovoľujeme si upozorniť členov Slovenskej spoločnosti patológov SLS na možnosť stať sa členmi Európskej spoločnosti patológov (ESP). Členský poplatok je 40 eúr/rok a je v ňom zahrnuté predplatné časopisu Virchows Archiv (on-line verzia). Členstvo pre rezidentov je bez poplatku. Okrem iných výhod, členstvo v ESP prináša možnosť registrácie na kongresoch ESP s výraznou zľavou alebo hradenie kongresových výdavkov pre aktívnych účastníkov konkresov ESP (týka sa rezidentov). Viac na stránkach www.esp-pathology.org.