Slovenská spoločnosť patológov (SSP)
www.spolocnostpatologov.skSSP - Slovenská spoločnosť patológov

Aktuality

Letný sklíčkový seminár SD-IAP
Patológia nádorov mäkkých tkanív: Update 2021

17. - 18. 9. 2021, Senec

Aktuálne:
Súbory prednášok a prezentácie seminárnych prípadov

3. Virtuálny bioptický seminár spoločnosti UNILABS
6. 10. 2021, 14:00-16:00, online

Adobe Acrobat dokument Pozvánka

XXVII. Martinský bioptický seminár SD-IAP
12. - 13. 11. 2021, Martin

Adobe Acrobat dokument 1.informácia
46. ročník Sjezdu českých patologů s mezinárodní účastí
25. – 27. 11. 2021, Olomouc, ČR

Adobe Acrobat dokument Pozvánka
Skríningové onkologické programy na Slovensku
Správa za rok 2020

Adobe Acrobat dokument Ročenka
COVID-19 Pľúcna patológia
Adobe Acrobat dokument COVID_19 Pľúca.pdf
Správa od vice-prezidenta SSP L. Planka o aktivitách ESP
Adobe Acrobat dokument ESP Newsletter - Spring 2020
Žiadosť o zoznam diagnóz
Adobe Acrobat dokument Korešpondencia
MUDr. Miroslava Ondrkalová (Odbor zdravotnej starostlivosti, Sekcia zdravia)
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. (HO MZ SR pre odbor patologická anatómia)
Odborné usmernenie MZ SR o skríningu Ca cervixu
Adobe Acrobat dokument Vestník MZ SR 43-52/2019
Archivácia/registratúra v odbore patologická anatómia
Návrh prijatý na poslednom zasadnutí Výboru SSP v Lúčkach 25.10.2019 - možno ho pripomienkovať na adresu členov Výboru.
MS Word dokument Návrh
International Collaboration on Cancer Reporting
Ms Word dokument Invitation
CGB laboratoř a.s. Ostrava, přijme lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru patologie
Ms Word dokument Inzerát
List hlavného odborníka MZSR pre odbor patologická anatómia do VZP a odpoved
Adobe Acrobat dokument List
Adobe Acrobat dokument Odpoved
Zasielanie e-hlásení bioptickej diagnostiky malígnych nádorových ochorení a prekanceróz do Národného onkologického registra Národného centra zdravotníckych informácií SR
MS Word dokument Metodický pokyn HO hlásenia do NOR
Nabídka pracovní pozice pro patologa ve výzkumném centru AV ČR v blízkosti Prahy
MS Word dokument Inzerát
Pathology Specialist
Adobe Acrobat dokument Inzerát
FN Olomouc přijme lékaře/lékařku Ústavu klinické a molekulární patologie
MS Word dokument Inzerát
Dôležité:
Onkologické hlásenia
Adobe Acrobat dokument Podrobnosti
Společnost českých patologů - standardy, postupy, doporučení
http://www.patologie.info/standardy.php
Komunikacia so SLS
Adobe Acrobat dokument Príloha 1 (pdf, 218kB)
Adobe Acrobat dokument Príloha 2 (pdf, 456kB)
Adobe Acrobat dokument Príloha 3 (pdf, 347kB)
Adobe Acrobat dokument Príloha 4 (pdf, 392kB)
Membersip of The European Network of Gastrointestinal Pathology
Adobe Acrobat dokument ENGIP Invitation (pdf, 52kB)
Adobe Acrobat dokument ENGIP Flyer August 2012 (pdf, 101kB)
Adobe Acrobat dokument ENGIP Map November 2012 (pdf, 41kB)
Členstvo v Európskej spoločnosti patológov (ESP)
Logo ESP

Dovoľujeme si upozorniť členov Slovenskej spoločnosti patológov SLS na možnosť stať sa členmi Európskej spoločnosti patológov (ESP). Členský poplatok je 40 eúr/rok a je v ňom zahrnuté predplatné časopisu Virchows Archiv (on-line verzia). Členstvo pre rezidentov je bez poplatku. Okrem iných výhod, členstvo v ESP prináša možnosť registrácie na kongresoch ESP s výraznou zľavou alebo hradenie kongresových výdavkov pre aktívnych účastníkov konkresov ESP (týka sa rezidentov). Viac na stránkach www.esp-pathology.org.

Copyright © 2011-2021 Slovenská spoločnosť patológov
Vyrobil Medimarket s.r.o.
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2021