Slovenská spoločnosť patológov (SSP)
www.spolocnostpatologov.skSSP - Slovenská spoločnosť patológov

Odborné podujatia

Zjazd Slovenských a Českých patológov 2013

Dátum: 20.- 21. jún 2013
Miesto: Hotel Senec, Senec
Informácie  •  Program  •  Abstrakty  •  Kontakt

Kontaktná adresa usporiadateľov

Otázky radi zodpovieme prostredníctvom e-mailu:

e-mail: cytopathos@cytopathos.sk
alebo
svajdler@yahoo.com