Slovenská spoločnosť patológov (SSP)
www.spolocnostpatologov.skSSP - Slovenská spoločnosť patológov

Odborné podujatia

Zjazd Slovenských a Českých patológov 2013

Dátum: 20.- 21. jún 2013
Miesto: Hotel Senec, Senec
Informácie  •  Program  •  Abstrakty  •  Kontakt

Informácie

Aktuálne: Abstrakty
Organizačný a programový výbor (abecedne): Doc. MUDr. Dušan Daniš, Bratislava
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., Martin
MUDr. Boris Rychlý, Ph.D., Bratislava
Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.Hradec Králové
Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc, Plzeň
MUDr. Marián Švajdler ml., Košice
Miesto konania: Hotel Senec****
www.hotelsenec.sk
GPS súradnice: N 48.22048°, E 17.41626°
email: rezervacie@hotelsenec.sk
telefón 1: +421 2 4592 7255
telefón 2: +421 2 4592 7266
telefón 3: +421 911 831 192
fax: +421 2 4592 7277
Program: Program zjazdu
Poplatky: Kongresový poplatok 50€
Platba: Uhradiť na účet do 15.6.2013 (možná je aj platbe na mieste)
Účet: Názov účtu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Peňažný ústav: VÚB Bratislava – mesto
Číslo účtu: 4532012/0200
VS: 131042/038
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
SWIFT CODE: SUBASKBX