Slovenská spoločnosť patológov (SSP)
www.spolocnostpatologov.skSSP - Slovenská spoločnosť patológov

7. východoslovenský bioptický seminár

Dátum: 28. a 29. marec 2014
Miesto: Košice
Seminárne prípady:
MS Power Point dokument 501 (ppt, 15MB)
MS Power Point dokument 502 (ppt, 16MB)
MS Power Point dokument 503 (ppt, 17MB)
MS Power Point dokument 504 (ppt, 10MB)
MS Power Point dokument 505 (ppt, 13MB)
MS Power Point dokument 506 (ppt, 3MB)
MS Power Point dokument 507 (pptx, 40MB)
MS Power Point dokument 508 (pptx, 21MB)
MS Power Point dokument 509 (pptx, 50MB)
MS Power Point dokument 510 (pptx, 15MB)
MS Power Point dokument 511 (pptx, 17MB)
MS Power Point dokument 512 (pptx, 6MB)
Prednášky:
Adobe Acrobat dokument 01 Melanocytic Lesions on Children (pdf, 62MB)
MS Power Point dokument 03 How to optimize biopsy pathology of melanocytic lesions (ppt, 47MB)
Adobe Acrobat dokument 05 Genital Melanocytic Lesions (pdf, 176MB)
MS Power Point dokument 06 Blue naevi and related lesions (ppt, 89MB)
Adobe Acrobat dokument 07 Non-Melanocytic Mimics of Melanoma.comp (pdf, 107MB)
MS Power Point dokument 08 Melanoma mimicking nonmelanocytic lesions (ppt, 58MB)