Slovenská spoločnosť patológov (SSP)
www.spolocnostpatologov.skSSP - Slovenská spoločnosť patológov

Martinský bioptický seminár SD IAP

Dátum: 4. - 5. novembra 2011
Miesto: Kúpele Lúčky, a.s.
Aktuálne informácie: Adobe Acrobat dokument Pozvánka (pdf, 124kB)

MS Word dokument Legendy k prípadom (doc, 38kB)

Obrázky k prípadu č. 418:
1 HE, 2 HE, 3 HE

Prezentácie prípadov:
MS Power Point dokument 412 (ppt, 40MB)
MS Power Point dokument 414 (ppt, 11MB)
MS Power Point dokument 415 (ppt, 23MB)
MS Power Point dokument 416 (ppt, 4MB)
MS Power Point dokument 417 (ppt, 15MB)
MS Power Point dokument 418 (ppt, 27MB)
MS Power Point dokument 419 (ppt, 71MB)
MS Power Point dokument 420 (pptx, 14MB)
MS Power Point dokument 421 (ppt, 37MB)
MS Power Point dokument 422 (ppt, 32MB)
MS Power Point dokument 423 (ppt, 9MB)
MS Power Point dokument 424 (ppt, 11MB)
MS Power Point dokument 425 (ppt, 4MB)