Slovenská spoločnosť patológov (SSP)
www.spolocnostpatologov.skSSP - Slovenská spoločnosť patológov

LETNÝ BIOPTICKÝ SEMINÁR SD IAP

Dátum: 17. - 18. septembra 2021
Miesto: Senec
Program: Adobe Acrobat dokument Program
Adobe Acrobat dokument Slide seminár - anotácie
Case Center Skeny preparátov
(jméno: slide, heslo: seminar)
Prezentácie slide seminára:
Adobe Acrobat dokument SD-IAP 754 Rychlý
Adobe Acrobat dokument SD-IAP 755 Sedláček
Adobe Acrobat dokument SD-IAP 756 Bohuš
Adobe Acrobat dokument SD-IAP 757 Vereš
Adobe Acrobat dokument SD-IAP 758 Szépe
Adobe Acrobat dokument SD-IAP 759 Straka
Adobe Acrobat dokument SD-IAP 760 Hes
Adobe Acrobat dokument SD-IAP 761 Pivovarčíková
Adobe Acrobat dokument SD-IAP 762 Hendrych
Adobe Acrobat dokument SD–IAP 764 Krivošíková
Adobe Acrobat dokument SD-IAP 765 Janega
Adobe Acrobat dokument SD-IAP 766 Marián Švajdler
Prednášky o soft tissue nádoroch:
Prezentácie