Slovenská spoločnosť patológov (SSP)
www.spolocnostpatologov.skSSP - Slovenská spoločnosť patológov

24. ZJAZD SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH PATOLÓGOV
LETNÝ BIOPTICKÝ SEMINÁR SD IAP
23. SEMINÁR HISTOLOGICKÝCH A CYTOLOGICKÝCH LABORANTOV

Dátum: 19. - 20. 5. 2017
Miesto: Senec
Program: Adobe Acrobat dokument Odborný program zjazdu patologov + bioptického seminára
Adobe Acrobat dokument Odborný program konferencie laborantov
Prípady:
Adobe Acrobat dokument SDIAP 632 - Rychlý
Adobe Acrobat dokument SDIAP 633 - Szépe
Adobe Acrobat dokument SDIAP 634 - Vereš
Adobe Acrobat dokument SDIAP 635 - Koreň
Adobe Acrobat dokument SDIAP 636 - Bušíková
Adobe Acrobat dokument SDIAP 637 - Talarčík
Adobe Acrobat dokument SDIAP 638 - Zambo
Adobe Acrobat dokument SDIAP 639 - Švajdler
Adobe Acrobat dokument SDIAP 640 - Švajdler
Adobe Acrobat dokument SDIAP 641 - Gál

Prípad SDIAP č. 634 - obrázky

Foto 1 Foto 2 Foto 3
Foto 4 Foto 5 Foto 6