Slovenská spoločnosť patológov (SSP)
www.spolocnostpatologov.skSSP - Slovenská spoločnosť patológov

LETNÝ BIOPTICKÝ SEMINÁR SD IAP
a Minisympozium „Nádory kostí. Update 2023“

Dátum: 29. – 30. 6. 2023
Miesto: Hotel Zochova chata, Modra
Program:

Slide Center Skeny preparátov
(jméno: slide, heslo: seminar)

MS Word dokument Anotácie prípadov

Prezentácie:

Prednášky a  seminárne prípady