Slovenská spoločnosť patológov (SSP)
www.spolocnostpatologov.skSSP - Slovenská spoločnosť patológov

LETNÝ BIOPTICKÝ SEMINÁR SD IAP
Orgánová cytológia: State of the art 2022

Dátum: 9. – 10. septembra 2022
Miesto: Hotel Zochova chata, Modra
Program:

Adobe Acrobat dokument Program

Case Center Skeny preparátov
(jméno: slide, heslo: seminar)

MS Word dokument Anotácie prípadov

Prezentácie:

Prednášky a  seminárne prípady