Slovenská spoločnosť patológov (SSP)
www.spolocnostpatologov.skSSP - Slovenská spoločnosť patológov

6. východoslovenský bioptický seminár

Dátum: 15. - 16. február 2013
Miesto: Košice
Seminárne prípady:
MS Power Point dokument 462 (ppt, 6MB)
MS Power Point dokument 463 (pptx, 14MB)
MS Power Point dokument 464 (pptx, 59MB)
MS Power Point dokument 465 (ppt, 37MB)
MS Power Point dokument 466 (ppt, 17MB)
MS Power Point dokument 467 (pptx, 22MB)
MS Power Point dokument 468 (ppt, 12MB)
MS Power Point dokument 469 (ppt, 33MB)
MS Power Point dokument 470 (pptx, 22MB)
MS Power Point dokument 471 (ppt, 31MB)
MS Power Point dokument 472 (ppt, 11MB)
MS Power Point dokument 473 (pptx, 20MB)