Slovenská spoločnosť patológov (SSP)
www.spolocnostpatologov.skSSP - Slovenská spoločnosť patológov

5. východoslovenský bioptický seminár

Dátum: 24. - 25. 2. 2012
Miesto: Košice
Oznámenie: Adobe Acrobat dokument Prvé oznámenie (pdf, 244kB)
Prípady:
MS Power Point dokument 426 (Rychlý) (ppt, 43MB)
MS Power Point dokument 427 (Talarčík) (ppt, 38MB)
MS Power Point dokument 428 (Benický) (ppt, 64MB)
MS Power Point dokument 429 (Szepe) (ppt, 59MB)
MS Power Point dokument 430 (Farkaš D) (ppt, 53MB)
MS Power Point dokument 431 (Straka) (ppt, 137MB)
MS Power Point dokument 432 (Koreň) (ppt, 26MB)
MS Power Point dokument 433 (Švajdler P) (ppt, 68MB)
MS Power Point dokument 434 (Benický) (ppt, 47MB)
MS Power Point dokument 435 (Švajdler M) (ppt, 47MB)
MS Power Point dokument 436 (Bohuš) (ppt, 62MB)
MS Power Point dokument 437 (Švajdler M) (ppt, 59MB)
MS Power Point dokument 438 (Švajdler M) (ppt, 55MB)
Prednášky: Prezentácie prednášok