Slovenská spoločnosť patológov (SSP)
www.spolocnostpatologov.skSSP - Slovenská spoločnosť patológov

Aktuality

XXIV. Martinský bioptický seminár SD-IAP
26. – 27. 10. 2018, Lúčky
Adobe Acrobat dokument Pozvánka

Aktuálne:
Virtuálne preparáty prípadov

II. Národní kongres gastrointestinální onkologie s mezinárodní účastí
2.-3. November 2018, Praha
Webové stránky: https://www.gioncology2018.org/
Imunohistochemie a genetika v diagnostické patologii
23. - 24. 11. 2018, Plzeň
www.patologie.cz/ihc
25. SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH PATOLOGŮ
SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI HISTOLOGICKÝCH LABORANTŮ

15. - 16. 11. 2018, Mikulov
Adobe Acrobat dokument Pozvánka
LETNÝ BIOPTICKÝ SEMINÁR SD IAP
25. - 26. mája 2018, Senec

Aktuálne:   Prezentácie seminárnych prípadov
8. Východoslovenský bioptický seminár
27. a 28. apríla 2018, Košice
Aktuálne:   Súbory prednášok
International Collaboration on Cancer Reporting
Ms Word dokument Invitation
CGB laboratoř a.s. Ostrava, přijme lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru patologie
Ms Word dokument Inzerát
List hlavného odborníka MZSR pre odbor patologická anatómia do VZP a odpoved
Adobe Acrobat dokument List
Adobe Acrobat dokument Odpoved
Zasielanie e-hlásení bioptickej diagnostiky malígnych nádorových ochorení a prekanceróz do Národného onkologického registra Národného centra zdravotníckych informácií SR
MS Word dokument Metodický pokyn HO hlásenia do NOR
Nabídka pracovní pozice pro patologa ve výzkumném centru AV ČR v blízkosti Prahy
MS Word dokument Inzerát
Pathology Specialist
Adobe Acrobat dokument Inzerát
FN Olomouc přijme lékaře/lékařku Ústavu klinické a molekulární patologie
MS Word dokument Inzerát
Dôležité:
Onkologické hlásenia
Adobe Acrobat dokument Podrobnosti
Volebná zápisnica
Adobe Acrobat dokument Zápisnica 27.10.2014 (pdf, 4.9MB)
Společnost českých patologů - standardy, postupy, doporučení
http://www.patologie.info/standardy.php
Komunikacia so SLS
Adobe Acrobat dokument Príloha 1 (pdf, 218kB)
Adobe Acrobat dokument Príloha 2 (pdf, 456kB)
Adobe Acrobat dokument Príloha 3 (pdf, 347kB)
Adobe Acrobat dokument Príloha 4 (pdf, 392kB)
Membersip of The European Network of Gastrointestinal Pathology
Adobe Acrobat dokument ENGIP Invitation (pdf, 52kB)
Adobe Acrobat dokument ENGIP Flyer August 2012 (pdf, 101kB)
Adobe Acrobat dokument ENGIP Map November 2012 (pdf, 41kB)
Členstvo v Európskej spoločnosti patológov (ESP)
Logo ESP

Dovoľujeme si upozorniť členov Slovenskej spoločnosti patológov SLS na možnosť stať sa členmi Európskej spoločnosti patológov (ESP). Členský poplatok je 40 eúr/rok a je v ňom zahrnuté predplatné časopisu Virchows Archiv (on-line verzia). Členstvo pre rezidentov je bez poplatku. Okrem iných výhod, členstvo v ESP prináša možnosť registrácie na kongresoch ESP s výraznou zľavou alebo hradenie kongresových výdavkov pre aktívnych účastníkov konkresov ESP (týka sa rezidentov). Viac na stránkach www.esp-pathology.org.

Copyright © 2011-2018 Slovenská spoločnosť patológov
Vyrobil Medimarket s.r.o.
Posledná aktualizácia: 22. 10. 2018