Slovenská spoločnosť patológov (SSP)
www.spolocnostpatologov.skSSP - Slovenská spoločnosť patológov

Aktuality

Archivácia/registratúra v odbore patologická anatómia
Návrh prijatý na poslednom zasadnutí Výboru SSP v Lúčkach 25.10.2019 - možno ho pripomienkovať na adresu členov Výboru.
MS Word dokument Návrh
XXV. Martinský bioptický seminár SD-IAP
25. – 26. 10. 2019, Lúčky
Adobe Acrobat dokument Pozvánka + program
Virtuálne preparáty prípadov
European School of Pathology - Zagreb Edition 2019
Update in Urinary System and Male Genital Tract Pathology

December 4-6, 2019. Zagreb, Croatia
MS Word dokument Announcement
MS Word dokument Programme
XX. CYTOLOGICKÝ DEŇ
26. 9. 2019, Bratislava
MS Word dokument Pozvánka
Obrázek Save the date
LETNÝ BIOPTICKÝ SEMINÁR SD IAP
28. jún 2019, Senec

Aktuálne:
Súbory prednášok a prezentácie seminárnych prípadov
Zápisnica zo spoločného zasadania výboru SSP - SLS a SDIAP – SLS
Adobe Acrobat dokument Zápisnica zo dňa 28.6.2019
9. Východoslovenský bioptický seminár
6. – 7. 6. 2019, Košice

Aktuálne:   Súbory prednášok a prezentácie prípadov
Zápisnica zo spoločného zasadania výboru SSP - SLS a SDIAP – SLS
MS Word dokument Zápisnica zo dňa 17.1.2019
International Collaboration on Cancer Reporting
Ms Word dokument Invitation
CGB laboratoř a.s. Ostrava, přijme lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru patologie
Ms Word dokument Inzerát
List hlavného odborníka MZSR pre odbor patologická anatómia do VZP a odpoved
Adobe Acrobat dokument List
Adobe Acrobat dokument Odpoved
Zasielanie e-hlásení bioptickej diagnostiky malígnych nádorových ochorení a prekanceróz do Národného onkologického registra Národného centra zdravotníckych informácií SR
MS Word dokument Metodický pokyn HO hlásenia do NOR
Nabídka pracovní pozice pro patologa ve výzkumném centru AV ČR v blízkosti Prahy
MS Word dokument Inzerát
Pathology Specialist
Adobe Acrobat dokument Inzerát
FN Olomouc přijme lékaře/lékařku Ústavu klinické a molekulární patologie
MS Word dokument Inzerát
Dôležité:
Onkologické hlásenia
Adobe Acrobat dokument Podrobnosti
Společnost českých patologů - standardy, postupy, doporučení
http://www.patologie.info/standardy.php
Komunikacia so SLS
Adobe Acrobat dokument Príloha 1 (pdf, 218kB)
Adobe Acrobat dokument Príloha 2 (pdf, 456kB)
Adobe Acrobat dokument Príloha 3 (pdf, 347kB)
Adobe Acrobat dokument Príloha 4 (pdf, 392kB)
Membersip of The European Network of Gastrointestinal Pathology
Adobe Acrobat dokument ENGIP Invitation (pdf, 52kB)
Adobe Acrobat dokument ENGIP Flyer August 2012 (pdf, 101kB)
Adobe Acrobat dokument ENGIP Map November 2012 (pdf, 41kB)
Členstvo v Európskej spoločnosti patológov (ESP)
Logo ESP

Dovoľujeme si upozorniť členov Slovenskej spoločnosti patológov SLS na možnosť stať sa členmi Európskej spoločnosti patológov (ESP). Členský poplatok je 40 eúr/rok a je v ňom zahrnuté predplatné časopisu Virchows Archiv (on-line verzia). Členstvo pre rezidentov je bez poplatku. Okrem iných výhod, členstvo v ESP prináša možnosť registrácie na kongresoch ESP s výraznou zľavou alebo hradenie kongresových výdavkov pre aktívnych účastníkov konkresov ESP (týka sa rezidentov). Viac na stránkach www.esp-pathology.org.

Copyright © 2011-2019 Slovenská spoločnosť patológov
Vyrobil Medimarket s.r.o.
Posledná aktualizácia: 5. 11. 2019