Slovenská spoločnosť patológov (SSP)
www.spolocnostpatologov.skSSP - Slovenská spoločnosť patológov

Aktuality

COVID-19 Pľúcna patológia
Adobe Acrobat dokument COVID_19 Pľúca.pdf
Správa od vice-prezidenta SSP L. Planka o aktivitách ESP
Adobe Acrobat dokument ESP Newsletter - Spring 2020
Žiadosť o zoznam diagnóz
Adobe Acrobat dokument Korešpondencia
MUDr. Miroslava Ondrkalová (Odbor zdravotnej starostlivosti, Sekcia zdravia)
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. (HO MZ SR pre odbor patologická anatómia)
Letný bioptický seminár SD IAP
26. - 27. 6. 2020, Senec
Adobe Acrobat dokument 1.informácia
Odborné usmernenie MZ SR o skríningu Ca cervixu
Adobe Acrobat dokument Vestník MZ SR 43-52/2019
6th PANNONIA CONGRESS OF PATHOLOGY
May 13 – 16, 2020. Jasná, Slovakia
Adobe Acrobat dokument First Announcement
Adobe Acrobat dokument Preliminary Program
www.pannonia2020.com
Archivácia/registratúra v odbore patologická anatómia
Návrh prijatý na poslednom zasadnutí Výboru SSP v Lúčkach 25.10.2019 - možno ho pripomienkovať na adresu členov Výboru.
MS Word dokument Návrh
XXV. Martinský bioptický seminár SD-IAP
25. – 26. 10. 2019, Lúčky
Adobe Acrobat dokument Pozvánka + program
Virtuálne preparáty prípadov
XX. CYTOLOGICKÝ DEŇ
26. 9. 2019, Bratislava
MS Word dokument Pozvánka
Obrázek Save the date
Zápisnica zo spoločného zasadania výboru SSP - SLS a SDIAP – SLS
Adobe Acrobat dokument Zápisnica zo dňa 28.6.2019
Zápisnica zo spoločného zasadania výboru SSP - SLS a SDIAP – SLS
MS Word dokument Zápisnica zo dňa 17.1.2019
International Collaboration on Cancer Reporting
Ms Word dokument Invitation
CGB laboratoř a.s. Ostrava, přijme lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru patologie
Ms Word dokument Inzerát
List hlavného odborníka MZSR pre odbor patologická anatómia do VZP a odpoved
Adobe Acrobat dokument List
Adobe Acrobat dokument Odpoved
Zasielanie e-hlásení bioptickej diagnostiky malígnych nádorových ochorení a prekanceróz do Národného onkologického registra Národného centra zdravotníckych informácií SR
MS Word dokument Metodický pokyn HO hlásenia do NOR
Nabídka pracovní pozice pro patologa ve výzkumném centru AV ČR v blízkosti Prahy
MS Word dokument Inzerát
Pathology Specialist
Adobe Acrobat dokument Inzerát
FN Olomouc přijme lékaře/lékařku Ústavu klinické a molekulární patologie
MS Word dokument Inzerát
Dôležité:
Onkologické hlásenia
Adobe Acrobat dokument Podrobnosti
Společnost českých patologů - standardy, postupy, doporučení
http://www.patologie.info/standardy.php
Komunikacia so SLS
Adobe Acrobat dokument Príloha 1 (pdf, 218kB)
Adobe Acrobat dokument Príloha 2 (pdf, 456kB)
Adobe Acrobat dokument Príloha 3 (pdf, 347kB)
Adobe Acrobat dokument Príloha 4 (pdf, 392kB)
Membersip of The European Network of Gastrointestinal Pathology
Adobe Acrobat dokument ENGIP Invitation (pdf, 52kB)
Adobe Acrobat dokument ENGIP Flyer August 2012 (pdf, 101kB)
Adobe Acrobat dokument ENGIP Map November 2012 (pdf, 41kB)
Členstvo v Európskej spoločnosti patológov (ESP)
Logo ESP

Dovoľujeme si upozorniť členov Slovenskej spoločnosti patológov SLS na možnosť stať sa členmi Európskej spoločnosti patológov (ESP). Členský poplatok je 40 eúr/rok a je v ňom zahrnuté predplatné časopisu Virchows Archiv (on-line verzia). Členstvo pre rezidentov je bez poplatku. Okrem iných výhod, členstvo v ESP prináša možnosť registrácie na kongresoch ESP s výraznou zľavou alebo hradenie kongresových výdavkov pre aktívnych účastníkov konkresov ESP (týka sa rezidentov). Viac na stránkach www.esp-pathology.org.

Copyright © 2011-2020 Slovenská spoločnosť patológov
Vyrobil Medimarket s.r.o.
Posledná aktualizácia: 10. 6. 2020